مدارک لازم جهت مباشرت

1-معرفی مباشر ازطرف صاحب پروانه کسب درفرم مخصوص اتحادیه 2- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه وکارت ملی صاحب پروانه کسب ومباشر ( 2 سری ) 3- 9 قطعه عکس ( 4*3 )مباشر 4- کپی و اصل ادامه مطلب ←