مدارک لازم جهت تکمیل پرونده اداره اماکن جهت مباشران

1 -کپی ازگواهی تشخیص هویت وعدم اعتیاد مباشر.

2- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه(اول- دوم- سوم) وکارت ملی صاحب پروانه کسب ومباشر .

3- سه قطعه عکس پشت سفید ( 4*3 ) مباشر

4- فتوکپی پروانه کسب متصدی آرایشگاه

 5- تکمیل پرسش نامه اماکن وسابقه صنفی