اتحادیه صنف آرایشگران و پیرایشگران زنانه شیراز

اخبار-اتحادیه صنف آرایشگران و پیرایشگران زنانه شیراز
اتحادیه صنف آرایشگران و پیرایشگران زنانه شیراز

خانم رجائی رئیس اتحادیه صنف  آرایشگران زنانه شیراز اهم شرح کاری اتحادیه را مشتمل بر تشکیل پایگاه مقاومت بنت الهدی (س) ، اطلاع رسانی به اعضاء ازطریق سیستم پیام کوتاه ، انجام بیمه تکمیلی اعضاء تحت پوشش ، تحت پوشش قراردادن 500 نفرازایتام توسط اعضاءتحت پوشش ، پاسخگوئی هیات مدیره به ارباب رجوعان به طورمیانگین  روزانه 60 نفر، شناسائی وپلمپ واحدهای صنفی بدون مجوزبه تعداد90 واحدازابتدای سال 91 تاکنون، رسیدگی هفتگی به شکایات درجلسات رسیدگی به شکایات به تعداد87 عددازابتدای سال 91 تاکنون، پذیرش تقاضای متقاضیان اخذپروانه کسب به تعداد286نفرو صدور 63 پروانه کسب ازابتدای سال 91  عنوان کرد.

وی همچنین اظهار داشت: پایگاه مقاومت بنت الهدی )س( در برگزاری مراسم های مختلف اتحادیه جهت بزرگداشت مناسبتهای  مذهبی  وانقلابی ، برگزاری اردوهای سیاحتی- فرهنگی  ، اقدام جهت بیمه بسیجیان، راه اندازی کانون ازدواج آسان، اقدام جهت تشکیل کلاسهای هنری و فعالیتهای مذهبی و فرهنگی دیگر نقش بسزایی دارد.

دریافت فایل ضمیمه اول