جناب مهندس پاک فطرت

اخبار-جناب مهندس پاک فطرت
جناب مهندس پاک فطرت

انتخاب دوباره شما و بقا در سمت شهرداری کلانشهر شیراز سومین حرم اهل بیت (ع) را که نشان از مدیریت موفق شما در امور محوله دارد و صمیمانه تبریک عرض نموده و امید است در سایه تداوم مدیریت جنابعالی شاهد ادامه روند توسعه ، عمران و آبادی شیراز جنت طراز تا رسیدن به جایگاه واقعیش باشیم

هیات رییسه مجمع امور صنفی امور شهرستان شیراز و اتحادیه های تابعه

 

 

دریافت فایل ضمیمه اول