در منو چی هست؟

اخبار-در منو چی هست؟
در منو چی هست؟

پوست نیز همچون بقیه ی قسمت های بدن مواد غذایی خوب می طلبد. بعضی مطالعات پیشنهاد می دهد که مواد غذایی می توانند از پوست محافظت و آن را بهبود بخشند. انواع کرم و سرم شامل ویتامین C و E از پوست در برابر آسیب آفتاب محافظت می کنند. نمونه هایی که ویتامین A و B3 دارند می توانند آسیب های افتاب را جبران کنند. البته، باید از غذاها نیز ویتامین بگیرید.

دریافت فایل ضمیمه اول