سلام، چشم روشن ها

اخبار-سلام، چشم روشن ها
سلام، چشم روشن ها

چشم های روشن یعنی سلامتی و زیبایی، اما گاهی به کمکی کوچک نیاز داریم. برای قرمزی، قطره مسکن فورا اثر می کند، اما از قطره چشمی بیش از 3 روز استفاده نکنید وگرنه بدتر می شود. خط درونی چشم را مداد سفید بکشید تا چشم تان روشن تر به نظر برسد، برای نتیجه مشابه، از مداد مشکی در شب استفاده کنید. زمینه ی زرد یا حالت اولیه ی چشم می تواند با پوست قرمز اطراف چشم موثر باشد. 

دریافت فایل ضمیمه اول