فرصتي استثنائي همايش بزرگ محصولات آرايشي وگريم

اخبار-فرصتي استثنائي همايش بزرگ محصولات آرايشي وگريم
فرصتي استثنائي همايش بزرگ محصولات آرايشي وگريم

فرصتي استثنائي همايش بزرگ محصولات آرايشي وگريم(u3f),همراه با برگزاري کلاسهاي تخصصي

زمان:92/05/02,ساعت9صبح

مکان:مجتمع فرهنگي احسان , پخش سپيدرزنمايندگي انحصاري محصولات(u3f) درفارس

هماهنگي وثبت نام:07112278710

اتحاديه آرايشگران زنانه شيراز

دریافت فایل ضمیمه اول