واحد های صنفی فعال فاقد پروانه کسب شامل جرایم دولتی می شوند

اخبار-واحد های صنفی فعال فاقد پروانه کسب شامل جرایم دولتی می شوند
واحد های صنفی فعال فاقد پروانه کسب شامل جرایم دولتی می شوند

سید محمود هاشمی اعلام کرد: واحد های صنفی فاقد پروانه کسب که قبل از تاریخ 11/11/91 فعال بوده و به دلایلی تا کنون نتوانسته اند پروانه کسب اخذ نمایند می توانند به اتحادیه مربوطه مراجعه و تقاضای پروانه کسب موقت نمایند.

به گزارش روابط عمومی مجمع امور صنفی سید محمود هاشمی رییس مجمع امور صنفی شهرستان شیراز با اعلام این خبر افزود: پیرو مصوبه هیات دولت موضوع بند (ب) ماده 101 قانون پنجساله برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 واحد های صنفی فاقد پروانه کسب که قبل از تاریخ 11/11/91 فعال بوده اند و به هر دلیل نتوانسته اند نسبت به اخذ پروانه دایم ‍‍ اقدام نمایند تا خرداد ماه 1392 فرصت دارند تا با مراجعه به سایت ایرانیان اصناف www.iranianasnaf.ir)) نسبت به تکمیل درخواست صدور پروانه کسب موقت(1 ساله) اقدام نمایند .

وی اظهار داشت : متقاضیان صدور پروانه کسب موقت پس از ثبت نام در سایت می بایست کد رهگیری را دریافت و جهت اقدام بعدی به اتحادیه مربوطه مراجعه نمایند .

وی به جرایم دولتی در نظر  گرفته شده برای واحد های صنفی بدون پروانه کسب مشمول جرایم قانونی که در بند ب ماده 101 قانون پنجساله پنجم توسعه اشاره شده است از سوی دستگاههای اعمال کننده مانند اداره مالیات شرکت توزیع برق آب و فاضلاب و سازمان تنظیمات رادیویی و شهرداری می گردند .

دریافت فایل ضمیمه اول